Wat is osteopathie?

Osteopathie baseert zich op het concept dat de mens een anatomische en fysiologische eenheid is. Structuur en functie beïnvloeden elkaar wederzijds via bloedvaten, zenuwen, lymfe, spieren en het skelet. Deze systemen werken samen om het lichaam gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest. Een osteopaat benadert het lichaam daarom als één geheel.

Leven is bewegen, bewegen is leven

Alles in een lichaam beweegt: van spieren tot bloedvaten, van organen tot botten. De beweeglijkheid is nodig om goed, gezond en zonder klachten te kunnen functioneren.

Een weefsel dat zijn beweeglijkheid of elasticiteit verliest, herstelt en functioneert minder goed.

Om het lichaam zo gezond mogelijk te houden beschikt het lichaam over een auto-correctief vermogen. Dit betekent dat het lichaam in staat is zichzelf te corrigeren. De osteopaat geeft een eerste aanzet en activeert het lichaam om de rest zoveel mogelijk zelf te doen.


Aanpak

Als iemand voor de eerste keer komt, zal de behandeling bestaan uit voornamelijk een anamnese (= vraaggesprek) en een uitgebreid onderzoek. Aan de hand daarvan zal ik duidelijk uitleggen wat ik gevonden heb en aangeven of ik u kan helpen. Indien ik niets voor u kan betekenen zal ik dat ook zeker aangeven en uitleggen waarom niet. Indien nodig zal ik u dan verwijzen naar uw huisarts met een begeleidende brief erbij.


Anamnese

Tijdens de anamnese zal ik naar uw klachten vragen, maar ook meer algemene vragen stellen. Het is van belang om een compleet beeld te krijgen van de belasting waaraan uw lichaam blootgesteld wordt; denk hierbij aan werk, sporten en hobby’s. Maar ook eerdere problemen, aandoeningen, doorgemaakte ziekten, operaties etc.

Bij (kleine) kinderen is het voor mij ook heel belangrijk om te weten hoe de zwangerschap en de bevalling is geweest. Dit kan waardevolle informatie opleveren over de problemen die het kindje heeft.


Onderzoek

Het onderzoek zal plaatsvinden op een rustige pijnloze manier. Mocht er toch iets gevoelig zijn dan is het goed om dit duidelijk aan te geven.

Ik kijk eerst naar de stand van uw lichaam (staat u gedraaid, hoe staan de voeten etc) en vervolgens ga kijken hoe de beweeglijkheid van de verschillende structuren binnen uw lichaam is. Er kunnen veel omstandigheden zijn waardoor het evenwicht binnen het lichaam wordt beïnvloed en eventueel verstoord.

Het is goed om te beseffen dat ik niet alleen kijk naar de locatie van de klachten, maar ik probeer de primaire oorzaak van uw klachten op te sporen. Deze kan op een geheel andere plaats in het lichaam liggen als waar u op dat moment last heeft.


Behandeling

Tijdens de behandeling maak ik gebruik van zachte technieken waarbij structuren die onvoldoende bewegen rustig losgemaakt worden. Zodat het lichaam zichzelf verder kan herstellen.

De behandelingen vinden plaats met een interval van 1 tot meerdere weken (soms tot 6-12 weken). Tussen de eerste en tweede behandeling is dat meestal 1 week. Naarmate we verder in het behandeltraject komen zal de interval ertussen steeds groter worden.

Het lichaam moet soms wennen aan de nieuwe beweeglijkheid en dat kan gepaard gaan met een tijdelijke toename van klachten, vermoeidheid of hoofdpijn. Daarom is het advies altijd om na een behandeling even rustig aan te doen (zeker na de eerste behandeling) en veel water te drinken.