Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website gepubliceerd wordt onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijk ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Osteopathie Kimaya geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.


Auteursrechten

Alle rechten op Osteopathie Kimaya namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars. Een bezoeker mag geen auteursgerechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Osteopathie Kimaya. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits bronvermelding. 


Persoonlijke informatie

Het is mogelijk dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Osteopathie Kimaya hecht waarde aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt als vertrouwelijk beschouwd.

De bewaartermijn van medische gegevens is 20 jaar.


Tekstuele inhoud en gebruikt beeldmateriaal

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Osteopathie Kimaya behoudt zich het recht voor deze disclaimer ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.