Algemene voorwaarden

Wachttijden

Om onze wachttijden zo kort mogelijk te houden, werken we bij Osteopathie Kimaya alleen volgens afspraak. Deze kunt u maken op telefoonnummer 06-12946238 of per e-mail: info@osteopathiekimaya.nl. Tijdens een behandeling zal ik de telefoon niet aannemen en verzoek ik u uw naam en telefoonnummer in te spreken, zodat ik u zo snel mogelijk kan terugbellen.

Mocht u een afspraak hebben en iets eerder zijn, mag u gerust in de wachtkamer plaatsnemen. Ik kom zo snel mogelijk bij u.


Annuleren van een afspraak

Mocht u een afspraak hebben en deze onverhoopt moeten annuleren, dan kan deze natuurlijk altijd verzet worden. Om te voorkomen dat ik kosten in rekening moet brengen, verzoek ik u om de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Bij annulering binnen deze 24 uur kan ik de behandeling of een gedeelte daarvan in rekening brengen.


Tarieven

De huidige tarieven staan op de website vermeld. Afhankelijk van uw verzekering en aanvullend pakket, is er een vergoeding van de zorgverzekeraar mogelijk. Ik sta zowel bij het NO als bij NOF ingeschreven en voldoe aan alle registratie-eisen.

De eerste behandeling bestaat altijd uit een intakegesprek, onderzoek en indien mogelijk een deel van de 1stebehandeling. 


Betalingsvoorwaarden

U krijgt direct na de behandeling de factuur mee, deze kunt u zelf insturen naar de zorgverzekering. De betaling van de factuur kan per pin (voorkeur), contant of per overschrijving. Voor een overschrijving telt een uiterlijke betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

Mocht u niet aan onze betalingsvoorwaarden voldaan hebben, dan sturen wij u een aanmaningsbrief en stellen u in staat om alsnog binnen 14 dagen aan uw betalingsverplichting te voldoen. Mocht ook nu de betaling achterwege blijven, bent u verzuim. Nu kunnen wij kosten in rekening gaan brengen voor het niet of te laat betalen van uw rekening of we zullen een incassobureau gaan inschakelen. Alle extra kosten worden bij u in rekening gebracht.


Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandeling of over 1 van de osteopaten, laat het ons weten. Door samen in gesprek te gaan kunnen we eruit komen. Elke klacht of signaal zal door ons in behandeling genomen worden, zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren.

Mocht u na een gesprek met uw osteopaat niet tevreden zijn met de uitkomst, dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris van of het NRO of NOF, beide kwaliteitsregisters voor Osteopaten.