Tarieven en vergoedingen

Om een afspraak bij Osteopathie Kimaya te maken en recht te hebben op een vergoeding van uw zorgverzekering, is geen verwijzing van de huisarts noodzakelijk. 


Tarievenlijst 2023

  • Intake en onderzoek € 90,-
  • Behandelingen € 83,-
  • Kortdurende consult € 58,-
  • Eenmalig consult en verslag € 110,-
    (Het verslag wordt zo spoedig mogelijk toegestuurd)

Het eenmalig oriënterend consult is bedoeld voor mensen die niet zeker weten of de osteopaat iets voor hun klachten kan betekenen. Dit consult bestaat uit een intake en een onderzoek. Er vindt bij dit consult geen behandeling plaats.

Na de behandeling ontvangt u meteen de factuur, die u gemakkelijk contant of per pin kunt voldoen.


Vergoedingen

De osteopathische behandelingen worden bij verreweg de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullend pakket. Een osteopatische behandeling valt niet onder de eigen bijdrage. Osteopaat Kim van der Veen is als osteopaat afgestudeerd aan de Internationale Academie voor Osteopathie in Gent. Daardoor mag zij de letters D.O. (Degree of Osteopathie) achter haar naam zetten. Kim conformeert zich aan het Tuchtrecht en de Klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Zij is bovendien als osteopaat geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Zowel de NVO als het NRO verplichten bij- of nascholing en waarborgen de kwaliteit van de osteopaat.

Om misverstanden te voorkomen is het aan te bevelen uw polisvoorwaarden te controleren. Voor een overzicht van de verzekeraars en hun vergoedingen verwijs ik naar https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/osteopathie.


Annuleren van een afspraak

Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Bij een niet tijdig geannuleerde afspraak kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.