Tarieven en vergoedingen

Voor een afspraak bij een osteopaat te maken en recht te hebben op een vergoeding is er geen verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Tarievenlijst 2023

  • Intake en onderzoek € 90,-
  • Behandelingen € 83,-
  • Kortdurende consult € 58,-
  • Eenmalig consult en verslag € 110,-
    (Het verslag wordt zo spoedig mogelijk toegestuurd)

Het eenmalig oriënterend consult is bedoeld voor mensen die niet zeker weten of osteopathie iets voor hun klachten kan betekenen. Dit consult bestaat uit een intake en een onderzoek. Er vindt bij dit consult geen behandeling plaats.

Na de behandeling ontvangt u meteen de factuur, die u gemakkelijk contant of per pin kunt voldoen.

Vergoedingen

Ik ben afgestudeerd aan de Internationale Academie voor Osteopathie in Gent en daardoor mag ik de letters D.O. (Degree of Osteopathy) achter mijn naam zetten.

Verder ben ik geregistreerd als osteopaat in het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.).

De osteopathische behandelingen worden bij verreweg de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullend pakket. Een osteopatische behandeling valt niet onder de eigen bijdrage. Ik conformeer me aan het Tuchtrecht en de Klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Zowel de NVO als het NRO verplichten bij- of nascholing en waarborgen de kwaliteit van de osteopaat.

Om misverstanden te voorkomen is het aan te bevelen uw polisvoorwaarden te controleren. Voor een overzicht van de verzekeraars en hun vergoedingen verwijs ik naar www.osteopathie.nl/vergoedingen.

Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Bij een niet tijdig geannuleerde afspraak kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.